Rehabilitatsioon

Tegevusluba: SRT000265

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad:

 • sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus – teenuse vajadust hindab ja rahastaja on Sotsiaalkindlustusamet
 • tööalane rehabilitatsiooni teenus – teenuse vajadust hindab ja rahastaja on Eesti Töötukassa

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei ole võimalik tarbida samaaegselt.

Rehabiliti OÜ pakub järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • Füsioterapeudi individuaalteenus
 • Füsioterapeudi grupiteenus
 • Tegevusterapeudi individuaalteenus
 • Tegevusterapeudi grupiteenus
 • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
 • Sotsiaaltöötaja grupiteenus
 • Eripedagoogi individuaalteenus
 • Eripedagoogi grupiteenus
 • Õe individuaalteenus
 • Õe grupiteenus
 • Psühholoogi individuaalteenus
 • Psühholoogi grupiteenus
 • Arsti individuaalteenus
 • Logopeedi individuaalteenus
 • Logopeedi grupiteenus
 • Loovterapeudi individuaalteenus
 • Loovterapeudi grupiteenus
 • Kogemusnõustaja individuaalteenus
 • Kogemusnõustaja grupiteenus